VALORIFICAREA ENERGIEI LIBERE

O categorie de afaceri sociale, care îndeplineşte atât principiile economiei sociale cât şi pe cele ale dezvoltării durabile este valorificarea energiei libere din deşeuri. Să vedem câteva argumente care fac ca acest gen de activităţi economice să se preteze pentru o afacere socială.

1) materia primă este gratuită (deşeurile)

2) obţinerea/colectarea materiei prime nu necesită personal calificat, deci angajaţii pot proveni din grupurile vulnerabile pe piaţa muncii

3) în comunităţile defavorizate (majoritatea din mediul rural) deşeurile sunt majoritar de natură organică/bio-degradabilă, ceea ce le face mai uşor de exploatat fie ca fertilizator natural pentru agricultură fie combustibil ieftin pentru încălzirea locuinţelor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *